بیمه عمر و مستمری

بیمه عمر و مستمری

برای اولین بار در یک بیمه  عمر و مستمری پوشش های ارائه شده که تا کنون هیچ شرکت بیمه ای بصورت یکجا در یک بیمه نامه ارائه نکرده است.بیمه عمر و مستمری به تعبیری نوعی از بیمه عمر به حساب می آید که شامل ریسکهای اساسی زندگی میشود. پرداخت مستمری پس از ۱۰ سال،پوشش فوت،حادثه،درمان تکمیلی و دندانپزشکی از پوشش های این بیمه میباشد….

طرح های بیمه درمان خانواده و انفرادی

طرح طلایی (۶۰۰٫۰۰۰)
15% تخفیف
تومان 7.200.000 سالانه
دریافتی پس از گذشت زمان بیمه نامه:

پس از ۱۰ سال:۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

پس از ۱۵ سال:۷۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۰ سال:۲٫۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۵ سال:۶٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری پس از ۱۰ سال:۴٫۳۹۲٫۰۰۰ تومان
..............................................................................
بیمه عمر (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت طبیعی:۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

............................................................................
بیمه حوادث: (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت بر اثر حادثه:۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه پزشکی حادثه:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نقص عضو بر اثر حادثه:۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
از کارافتادگی بر اثر حادثه:۷۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری از کار افتادگی:۴ برابر آخرین حق بیمه پرداختی
............................................................................
بیمه تکمیل درمان (پس از گذشت ۳ ماه از بیمه نامه)

جراحی به هر علت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بستری به هر علت:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دندانپزشکی:۲۰۰٫۰۰۰ تومان
...........................................................................
بیماری پاندومیک (کرونا ویروس و هر نوع دیگر)

پوشش بیمارستانی: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

...........................................................................
بیمه آتش سوزی (مسکونی و تجاری)

بیمه آتش سوزی بصورت رایگان:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

..........................................................................
طرح طلایی (۸۰۰٫۰۰۰)
15% تخفیف
تومان 9.600.000 سالانه
دریافتی پس از گذشت زمان بیمه نامه:

پس از ۱۰ سال:۲۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

پس از ۱۵ سال:۹۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۰ سال:۲٫۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۵ سال:۷٫۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری پس از ۱۰ سال:۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
..............................................................................
بیمه عمر (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت طبیعی:۲۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

............................................................................
بیمه حوادث: (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت بر اثر حادثه:۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه پزشکی حادثه:۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نقص عضو بر اثر حادثه:۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
از کارافتادگی بر اثر حادثه:۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری از کار افتادگی:۴ برابر آخرین حق بیمه پرداختی
............................................................................
بیمه تکمیل درمان (پس از گذشت ۳ ماه از بیمه نامه)

جراحی به هر علت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بستری به هر علت:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دندانپزشکی:۲۰۰٫۰۰۰ تومان
...........................................................................
بیماری پاندومیک (کرونا ویروس و هر نوع دیگر)

پوشش بیمارستانی: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

...........................................................................
بیمه آتش سوزی (مسکونی و تجاری)

بیمه آتش سوزی بصورت رایگان:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

..........................................................................
طرح طلایی ( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان)
15% تخفیف
تومان 12.000.000 در سال
دریافتی پس از گذشت زمان بیمه نامه:

پس از ۱۰ سال:۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

پس از ۱۵ سال:۱٫۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پس از ۲۰ سال:۳٫۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰
پس از ۲۵ سال:۸٫۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مستمری پس از ۱۰ سال: ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
..............................................................................
بیمه عمر (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت طبیعی:۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

............................................................................
بیمه حوادث: (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت بر اثر حادثه:۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه پزشکی حادثه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نقص عضو بر اثر حادثه:۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
از کارافتادگی بر اثر حادثه:۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مستمری از کار افتادگی:۴ برابر آخرین حق بیمه پرداختی
............................................................................
بیمه تکمیل درمان (پس از گذشت ۳ ماه از بیمه نامه)

جراحی به هر علت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بستری به هر علت:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دندانپزشکی:۲۰۰٫۰۰۰ تومان
...........................................................................
بیماری پاندومیک (کرونا ویروس و هر نوع دیگر)

پوشش بیمارستانی: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

...........................................................................
بیمه آتش سوزی (مسکونی و تجاری)

بیمه آتش سوزی بصورت رایگان:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

..........................................................................
طرح نقره ای (۳۰۰٫۰۰۰)
تومان 3.600.000 سالانه
دریافتی پس از گذشت زمان بیمه نامه:

پس از ۱۰ سال:۱۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

پس از ۱۵ سال:۳۸۸٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
پس از ۲۰ سال:۱٫۱۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۵ سال:۳٫۰۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری پس از ۱۰ سال:۱٫۹۹۶٫۰۰۰ تومان
..............................................................................
بیمه عمر (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت طبیعی:۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

............................................................................
بیمه حوادث: (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت بر اثر حادثه:۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه پزشکی حادثه:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نقص عضو بر اثر حادثه:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
از کارافتادگی بر اثر حادثه:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری از کار افتادگی:۴ برابر آخرین حق بیمه پرداختی
............................................................................
بیمه تکمیل درمان (پس از گذشت ۳ ماه از بیمه نامه)

جراحی به هر علت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بستری به هر علت:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دندانپزشکی:۲۰۰٫۰۰۰ تومان
...........................................................................
بیماری پاندومیک (کرونا ویروس و هر نوع دیگر)

پوشش بیمارستانی: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

...........................................................................
بیمه آتش سوزی (مسکونی و تجاری)

بیمه آتش سوزی بصورت رایگان:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

..........................................................................
طرح نقره ای (۴۰۰٫۰۰۰)
تومان 4.800.000 سالانه
دریافتی پس از گذشت زمان بیمه نامه:

پس از ۱۰ سال:۱۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

پس از ۱۵ سال:۴۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۰ سال:۱٫۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۵ سال:۳٫۵۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری پس از ۱۰ سال:۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
..............................................................................
بیمه عمر (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت طبیعی:۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

............................................................................
بیمه حوادث: (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت بر اثر حادثه:۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه پزشکی حادثه:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نقص عضو بر اثر حادثه:۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
از کارافتادگی بر اثر حادثه:۶۰٫۰۰٫۰٫۰۰۰ تومان
مستمری از کار افتادگی:۴ برابر آخرین حق بیمه پرداختی
............................................................................
بیمه تکمیل درمان (پس از گذشت ۳ ماه از بیمه نامه)

جراحی به هر علت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بستری به هر علت:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دندانپزشکی:۲۰۰٫۰۰۰ تومان
...........................................................................
بیماری پاندومیک (کرونا ویروس و هر نوع دیگر)

پوشش بیمارستانی: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

...........................................................................
بیمه آتش سوزی (مسکونی و تجاری)

بیمه آتش سوزی بصورت رایگان:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

..........................................................................
طرح اقتصادی (۱۰۰٫۰۰۰)
تومان 1.200.000 سالانه
دریافتی پس از گذشت زمان بیمه نامه:

پس از ۱۰ سال:۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

پس از ۱۵ سال:۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۰ سال:۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۵ سال:۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری پس از ۱۰ سال:۵۹۰٫۰۰۰ تومان
..............................................................................
بیمه عمر (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت طبیعی:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

............................................................................
بیمه حوادث: (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت بر اثر حادثه:۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه پزشکی حادثه:۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نقص عضو بر اثر حادثه:۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
از کارافتادگی بر اثر حادثه:۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری از کار افتادگی:۴ برابر آخرین حق بیمه پرداختی
............................................................................
بیمه تکمیل درمان (پس از گذشت ۳ ماه از بیمه نامه)

جراحی به هر علت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بستری به هر علت:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دندانپزشکی:۲۰۰٫۰۰۰ تومان
...........................................................................
بیماری پاندومیک (کرونا ویروس و هر نوع دیگر)

پوشش بیمارستانی: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

...........................................................................
بیمه آتش سوزی (مسکونی و تجاری)

بیمه آتش سوزی بصورت رایگان:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

..........................................................................
طرح اقتصادی (۲۰۰٫۰۰۰)
تومان 2.400.000 سالانه
دریافتی پس از گذشت زمان بیمه نامه:

پس از ۱۰ سال:۷۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

پس از ۱۵ سال:۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۰ سال:۶۶۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
پس از ۲۵ سال:۱٫۷۹۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری پس از ۱۰ سال:۱٫۱۸۶٫۰۰۰ تومان
..............................................................................
بیمه عمر (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت طبیعی:۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

............................................................................
بیمه حوادث: (پس از پرداخت اولین حق بیمه)

فوت بر اثر حادثه:۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

هزینه پزشکی حادثه:۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نقص عضو بر اثر حادثه:۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
از کارافتادگی بر اثر حادثه:۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مستمری از کار افتادگی:۴ برابر آخرین حق بیمه پرداختی
............................................................................
بیمه تکمیل درمان (پس از گذشت ۳ ماه از بیمه نامه)

جراحی به هر علت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بستری به هر علت:۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دندانپزشکی:۲۰۰٫۰۰۰ تومان
...........................................................................
بیماری پاندومیک (کرونا ویروس و هر نوع دیگر)

پوشش بیمارستانی: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

...........................................................................
بیمه آتش سوزی (مسکونی و تجاری)

بیمه آتش سوزی بصورت رایگان:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

..........................................................................
بیمه درمان خانواده

بیمه عمر و مستمری

طرح ۱*۴ برای اولین بار در ایران

بیمه مستمری +بیمه تکمیل درمان +بیمه دندانپزشکی +بیمه آتش سوزی

 

بیمه عمر و مستمری

برای اولین بار در یک بیمه پوشش های ارائه شده که تا کنون هیچ شرکت بیمه ای بصورت یکجا ارائه نکرده است

بیمه عمر و مستمری به تعبیری نوعی از بیمه عمر به حساب می آید که شامل ریسکهای اساسی زندگی میشود.

آیا نگران داشتن یک مستمری یا کاهش درآمد در سنین بالاتر می باشید؟
اگر نگران تأمین هزینه تحصیل فرزندانتان در آینده یا کمک هزینه ازدواج آنان می باشید؟
به این فکر کرده اید که در صورت فوت ناگهانی سرپرست یک خانوار، بازماندگان وی از نظر مالی با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد؟

چرا بیمه عمر و مستمری بیمه تعاون؟

شرکت بیمه تعاون با درک نهاد ارزشمند خانواده ، بیمه عمر و مستمری در شان و شخصیت خانواده های ایرانی ارائه کرده است.

پوشش ها: 

این بیمه نامه ضمن پوشش تمامی مخاطرات خانواده (فوت به هر علت، و پوشش های تکمیلی (فوت به علت حادثه، معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار،را دارا میباشد.

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار ، مستمری درآمد از کارافتادگی، نقص عضو ناشی از حادثه، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه،بیماری های صعب العلاج (انواع سکته)و پیوند اعضاء، هزینه های درمانی آخرین سال حیات) پس اندازی مناسب بوده که با سود تضمینی در دسترس خانواده است.

بیمه عمر و مستمری چیست؟

کاملترین محصول در میان بیمه نامه های عمر می باشد که در آن علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و پوشش های اضافی یک سبد سرمایه گذاری برای بیمه شده تشکیل شده است.

و حالا ادامه….

که در هر زمان از مدت بیمه نامه می تواند از این سبد سرمایه گذاری بهره مند گردد. در واقع می توان گفت یکی از ابزارهای برنامه ریزی مالی جهت نهاد خانواده است.

که در آن گزینه هایی حمایتی از افراد خانواده چه در زمان حیات سرپرست و چه در زمان فوت وی پیش بینی شده است و در قالب طرح های ذیل ارائه می گردد:

 

تامین آتیه کودکان

کمک هزینه تحصیل فرزندان

تامین جهیزیه و ازدواج فرزندان

بیمه عمر و بازنشستگی

مزایای این بیمه نامه:

بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمر و مستمری (ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

دریافت چندباره وام تا ۹۰% ارزش بازخریدی بیمه نامه از محل اندوخته بیمه نامه ، بدون هیچ گونه ضمانت ، وثیقه و سایر تشریفات بانکی (جهت تهیه جهیزیه، هزینه تحصیل فرزندان، اشتغال، اجاره یا خرید مسکن، اتومبیل، و…)

امکان سپردن اندوخته اولیه جهت افرادی که بدنبال سرمایه گذاری های پر سود می باشند

غیرقابل توقیف بودن اندوخته سرمایه گذاری و سرمایه فوت بیمه نامه از طرف طلبکاران متوفی ، پس از فوت بیمه شده

انتخاب مدت بیمه نامه بین ۵ تا ۷۵ سال

خرید بیمه نامه از بدو تولد

تعیین ذینفعان به صورت دلخواه و بدون محدودیتهای قانون ارث و همچنین مستثنی بودن از قانون ارث (اموال ماترک)

 صندوق سرمایه گذاری و مشارکت در منافع: (تضمین ماندگاری آینده بیمه نامه شما)

حداکثر نرخ سود فنی تضمین شده در بیمه ‏ نامه های عمر و مستمری، در دو سال اول ۱۶ درصد، در دو سال دوم( از سال سوم تا چهارم) ۱۳درصد و برای مدت مازاد بر چهار سال اول، ۱۰درصد تضمین شده و به صورت روزشمار اختصاص می یابد.

این شرکت به پاس قدردانی از حسن اعتماد بیمه گذاران،با بکارگیری از مجرب ترین نیروهای انسانی اقدام به سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی کرده و بیمه گذاران خود را در حداقل ۸۵% از عواید حاصل از سرمایه گذاری مشارکت می دهد. میزان مشارکت در منافع در پایان هر سال مالی به حساب بیمه گذاران منظور می گردد.

تعهدات بیمه عمر و مستمری شرکت بیمه تعاون در یک نگاه:

۱-پرداخت مستمری پس از گذشت ۱۰ سال از پرداخت

۲-پرداخت صورتحسابهای بیمارستانی بیمه شده برای حوادث تا سقف ۱۰% سرمایه فوت
۳-پرداخت مستمری به بیمه شده و بیمه گذار تا ۴ برابر حق بیمه پرداختی در صورت ازکارافتادگی
۴-پرداخت ۵ تا ۴۰ برابر حق بیمه سالیانه در صورت فوت بیمه شده به علاوه اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت
۵-پرداخت ۲۰ تا ۱۶۰ برابر حق بیمه سالیانه در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هرعلت
۶-معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی بیمه گذار

(در صورت از کار افتادگی بیمه گذار – به بیمه گذار تا پایان قرار داد مستمری پرداخت میگردد-برای اولین بار در ایران)
معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار

۷-پرداخت کمک هزینه درمانی امراض خاص (سکته قلبی،سکته مغزی، پیوند اعضا، سرطان، عمل قلب باز) تا سقف ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۸- بیمه دندانپزشکی و تکمیل درمان برای اولین بار به همراه بیمه عمر (کاملا رایگان)

۹-بیمه آتش سوزی منزل مسکونی و غیر صنعتی (مغازه) بصورت کاملا رایگان

سایر مزایا:

۱- بیمه گذار بیمه عمر و مستمری می تواند در هر زمان از طول مدت بیمه نامه، از ادامه قرارداد انصراف دهد. در صورت انصراف مبلغی معادل با ارزش بازخریدی بیمه نامه که در هر سال مشخص می شود به بیمه گذار تعلق خواهد گرفت.
۲- امکان برداشت از اندوخته
۳- امکان برقراری مستمری مادام العمر یا مدت مشخص در زمان سررسید بیمه نامه
۴- امکان افزایش یا کاهش حق بیمه در طول مدت بیمه نامه با توجه به درآمد بیمه گذار
۵- امکان افزایش حق بیمه و سرمایه پوشش های بیمه ای بیمه نامه به منظور مبارزه با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول

۶- امکان انتخاب روش های مختلف پرداخت حق بیمه به صورت سالیانه یا اقساطی
۷- امکان پرداخت حق بیمه به روشهای نوین و غیر حضوری

۸- ارائه خدمات ویژه به مشتریان ( ارائه کارت اعتباری، تخفیفات در سایر بیمه نامه ها و…..)

– پوشش بیمه ای امید زندگی:( برای اولین بار در بین تمامی شرکت های بیمه)

چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه عمر و مستمری ثابت شود که بیمه شده به موارد تحت پوشش بیمه عمر مبتلا و در آخرین سال حیات خود به سر می برد .

( امید به زندگی کمتر از ۱ سال از تاریخ تشخیص و اعلام نظر قطعی پزشک معالج و تأیید پزشک بیمه گر )، جهت کمک به درمان بیمه شده بخشی از سرمایه فوت بیمه شده یا ذخیره ریاضی را رعایت شرایط این پوشش به بیمه شده پرداخت می گردد.

مشاوره و خرید بیمه تکمیلی خانواده و انفرادی ؛ همین حالا بهترین بیمه تکمیلی را تهیه کنید

طرح بیمه عمر و مستمری  ارائه شده توسط شرکت بیمه تعاون با توجه به شرایط فوق العاده و مزایای منحصر به فردی بهترین گزینه برای خانواده‌هایی است که در سراسر ایران پهناور  زندگی می‌کنند و می‌خواهند خدمات بیمه عمر با بالاترین کیفیت و بهترین امکانات را دریافت نمایند. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید و به کاهش هزینه‌های  آینده فکر می‌کنید، فرصت را از دست ندهید و همین حالا از طریق شماره تلفن ۰۲۳-۳۲۴۰۴۳۰۹ / ۰۹۱۹۷۸۵۸۸۷۴ / ۰۹۱۰۵۹۱۶۵۷۲ تماس حاصل کنید. مشاوران حرفه‌ای بیمه تعاون ( گروه بیمه شاپ ) مشتاق شنیدن صدای گرم شما هستند.